play store app for download

play store app for download

play store app for download 2018 Smārṭaphōna ēpsakō pahilō bhāgamā lagabhaga 40 arba rupaiyām̐ kharca bha’ēkō cha. Sēnsara ṭavara dvārā prastuta ḍēṭā kō anusāra, prayōgakartāharu Google Play Store ra Apple’s Store Store mā $ 39.7 Biliyana kharca garyō.

Ḍēṭā kō anusāra, yō rāśi pachillō varṣa kō samayamā tyahi avadhi mā 15% thiyō. Adhika cha ā’ī’ō’ēsa prayōgakartālē ēpsamā 25.5 Biliyana ḍalara kharca garē juna 2018 kō pahilō chamāhī bhandā 13% bhandā baḍhī cha.

Arkōtarpha ēṇḍrōḍa prayōgakartāharūlē ēpsamā 14.2 Biliyana ḍalara kharca garē juna gata varṣakō samāna avadhimā 20 pratiśata baḍhī cha. Plē sṭōra ra ēpsa bhaṇḍāramā uccatama kamā’īharū khēlakō śrēṇīmā thi’ē.

play store app for download Yasa vargalē 2 9.6 9 Amērikī ḍalara kamāyō. Arēnā kō vēlara ēnḍrayūja ra ā’ī’ō’ēsa mā sabai bhandā kamā’ī gēma ṭēnsēnṭa thiyō. Yō khēla pani rājāharūkō ādarakō rūpamā pani cinincha. Yō khēlalē duvai plēṭapharmamā 728 miliyana ḍalara kamāyō. Dōsrō khēla bhāgya/ graiṇḍa arḍara thiyō, juna 628 miliyana ḍalara thiyō.

Tēsrōmā, dānava sṭrā’ikalē 566 karōḍa ḍalara kamāyō. Gaira gēmiṅga anuprayōgaharūmā, $ 4 9 7 miliyana nividā, nēṭaphiksalē $ 3 99 miliyana ra ṭāḍhākō bhiḍiyō $ 278 miliyana kamāyō.

Yasa varṣakō pahilō kvārṭaramā, ā’ī’ō’ēsamā sthāpita gēmaharūkō saṅkhyā kēhī thiyō, tara duvai plēṭapharmaharūmā gēma ḍā’unalōḍakō kula saṅkhyā 11% baḍhī thiyō. Gata sātāmā 56.7 Biliyana ēpsa ḍā’unalōḍa gari’ēkō thiyō. Yasamā ēnḍrō’iḍa ēpsakō saṅkhyā 42 biliyana thiyō ra ā’ī’ō’ēsa ēpsa 14.2 Biliyana thiyō.

play store app for download Yadyapi ēpa sṭōrabāṭa ḍā’unalōḍa gari’ēkā anuprayōgaharūkō saṅkhyā kēvala ēnḍrō’iḍakō tēsrō tēsrō hō, tara ā’ī’ō’ēsa anuprayōgaharū Android kō ēpsakō tulanāmā dugunī chan. Duvai plēṭapharmaharūmā sabaibhandā ḍā’unalōḍa gari’ēkō pām̐ca anuprayōgaharū Watsapp, mēsēnjara, phēsabuka, ṭika ṭaka ra insṭāgrāma hun.

Kasalē bhan’yō ki IOS ra ēnḍrō’īḍa prayōgakartāharū sam̐gai bhāgna sakdainan? Aba ā’īphōna ra ā’ipaḍa prayōgakartāharūlē Google khātāmā sā’ina ina garna ēnḍrō’iḍa upakaraṇaharū prayōga garna sakchan.

Ā’īphōna ra ā’īpaḍakō prayōgakartāharūlā’ī ēnḍrō’iḍakō kuñjī prakārya prayōga garī tinīharūkō IOS yantramā lagina sakincha. Yadi tapā’īṅkō ā’īpaḍa vā ā’īphōnamā Google Smart Lock ēpa sthāpanā bha’ēkō cha bhanē,

tapā’im̐ āphnō khātāmā 2-caraṇa bhinnatā sakṣama garnuhōs ra jaba tapā’īṁ ā’ī’ō’ēsa upakaraṇamā laga ina hunuhuncha, ēnḍrō’iḍa upakaraṇamā āvāja baṭana thicnuhōs. Yasalā’ī rākhnuhōs yāda rākhnuhōs ki bluṭutha upakaraṇaharū yasa avadhikō samayamā duvai yantraharūmā sakriya hunupardacha.

play store app for download Yō suvidhā prayōgakartāharū ra ā’ī’ō’ēsa upakaraṇaharū duvaikā lāgi utkr̥ṣṭa cha. Google lē harā’ēkā phōnaharūkō cintā anusāra jagēḍā byāka’apa prayōga garna prayōgakartālā’ī cētāvanī di’ēkō cha. Yō karpōrēṭa sansthāharūmā paryāpta upayōgī huna sakcha jahām̐ tapā’īlē bahu yantraharūmā laga ina garnu pardacha.

Ēnḍrō’iḍamā, Google lē aparēṭiṅa sisṭamamā prayōgakartāharūlā’ī adhika niyantraṇa di’ēkō cha. Yō IEO mā chaina. Ēnḍrō’iḍakō gōpanīya vikāsakartā vikalpa ēka mēnu hō jasalē prayōgakartāharūlā’ī sabai upayōgī niyantraṇa pradāna gardacha.

Yasamā blu ṭūtha kōḍaka chanauṭa garnuhōs vā byāka-ṭū-plē anuprayōgaharūkō saṅkhyā sīmita garnē ēnī gatikō gati parivartana gardacha. Yō vikalpa pahum̐ca garna ēka mātra samasyā yō ḍiphalṭa dvārā lukēkō cha.

play store app for download Hāmī tapā’īnlā’ī yō lukēkō mēnu pahum̐ca kasarī garna saknuhunēcha bhanēra batā’unēchauṁ. Sabai pahilā upakaraṇakō sēṭiṅ anuprayōga khōlnuhōs.

Tyasapachi phōnakō bārēmā ṭyāba yahām̐ tapā’im̐lē ēka sēkśana bilḍa nambara pani dēkhnuhunēcha. Kēhī smārṭaphōnaharū yahām̐ ā’una saphṭavēyara jānakārīmā ṭyāpa garna parcha.

Ēka paṭaka papa’apamā tapā’īlē sirjanā nambara ṭyāpa garnubha’ē pachi tapā’ī aba dēkhnuhunēcha ki ēksa vikāsakartā hunabāṭa X caraṇaharū chan. Ēksamā li’i’ēkō spēsakō saṅkhyā dhērai paṭaka ṭyāpa garnēcha, vikāsakartā vikalpa dēkhā parnēcha. Vikāsakartā vikalpa sakriya garna, tapā’īnlē nirmāṇa saṅkhyā 7 paṭaka ṭyāpa garna āvaśyaka cha.

play store app for download Tyasapachi phōnalē tapā’īnlā’ī pāsavarḍa vā pinakō lāgi sōdhnēcha. Yō tapā’īṁ pradāna garna ēka sandēśa hunēcha, jasamā tapā’ī aba ēka vikāsakartā hunuhuncha! Lēkhnu parcha tyasapachi tapā’im̐ sēṭiṅa mēnumā jānuhōs ra tyasapachi praṇālīmā ṭyāpa garnuhōs.

Yahām̐ tapā’īm̐lē unnata sēkśanamā likhita vikāsakartā vikalpaharū dēkhnuhunēcha. Yadi tapā’īsam̐ga smārṭaphōna sēṭiṅa chaina bhanē, yō vikalpa lukēkō rākhnuhōs. Yadi tapā’īṁ pachāḍi yō vikalpa lukā’unu cāhanuhuncha bhanē, yasalā’ī vikāsakartā vikalpamā ṭugalabāṭa vicchēdana garnuhōs. Mēnu punaḥprāpti sabai phēri phēri pūrvanirdhārita hunēcha.

Sṭaka jastō vyakti kāraṇakō lāgi puṣṭi gari’ēkō cha ki tinīharūsam̐ga kala’ā’uṭa chaina. Tasvirakō arkō pakṣa yō cha ki yasamā pani dhērai mahattvapūrṇa suvidhā chaina. Yasa kampanīlā’ī bhēṭna phōna phōnaharūlē āphnai calacitra banā’um̐dacha.

play store app for download Dhērai varṣa pachi, mahattvapūrṇa suvidhāharū ēnḍrō’iḍamā pani hunchan. Udāharaṇakō lāgi, 2013 mā malṭī sañjhyāla malṭī ṭāskiṅga phīcaramā saimasaṅga gyālaksī nōṭa 3 mā pēśa gari’ēkō thiyō.

Yō phōna ēnḍrō’iḍa ra jēlī bīna sthāpita bhayō. 2016 Mā, yasa suvidhā ēnḍrō’iḍamā thapi’ēkō thiyō. Aba arkō nambara skrōliṅa dr̥śyaharū skrōla gardai chan.

Google mā ēnḍrayūkā lāgi īnjiniyariṅkā vīpī ḍēbha barkalē ṭvīṭaramā pratijñā garnubha’ēkō cha ki ēnḍrayū āra mā skrōliṅa skrina śaṭa suvidhā samāvēśa garnē yōjanāharū chan.

play store app for download Yō skrōliṅa skrina śaṭa suvidhākō sanskaraṇa hō. Ēnḍrō’iḍa patanamā ā’unēcha. Anusūcī skrina śaṭalē lāmō samayakō lāgi anukūlana skyāna suvidhā dincha.

Yō Shomi, Huawei ra saimasaṅga mōbā’ila phōnamā prayōga garna sakincha. Yō Android mā Android prayōgakartāharū binā prayōga garinēcha.

Ēnḍrōḍalē pahilē nai dhērai rēkarḍaharū suru garēkō cha dasa varṣa pachi. Ājakō ō/ ō vikāsakartā sam’mēlanamā,

 Google lē ghōṣaṇā garēkō cha ki ēnḍrō’iḍa sakṣama Android upakaraṇaharūkō saṅkhyā 2.5 Biliyana pugyō. Yō ṭhūlō saṅkhyā hō.

play store app for download Yō anumāna anumāna gardacha ki ēnḍrō’iḍa dhērai saphala cha ra yasakō mōḍyula aparipēsa nayām̐ prayōgakartāharū ra mēhanatakartā sājhēdāraharū pugirahēkō cha. Yī 2.5 Biliyana ēnḍrō’iḍa upakaraṇaharū chan juna gugala plē sṭōra prayōga gardacha.

 Yasalē amēnṭiphika phāyaraphaksa vā ēnḍrō’iḍa upakaraṇaharūkō rūpamā gaira-plē sṭōra sṭōraharū samāvēśa gardaina.

play store app for download Google lē ēnḍōḍī sī’ī’ō bēṭākō suruvātamā yasalā’ī ghōṣaṇā garēkō cha. Google lē 2017 mā I/ O vikāsakartā sam’mēlanamā ghōṣaṇā garyō ki ēnḍrō’iḍa sakṣama yantraharūkō saṅkhyā 2 biliyana cha. Tyasapachi gugala lē 50 miliyana kō lakṣya hāsila garēkō cha.

Dhērai anuprayōgaharū tasbiraharū ra phōlḍaraharū gyālarīmā gugala pātrōmā lukā’una upalabdha chan. Yadyapi, yadi tapā’im̐ kunai pani anuprayōga prayōga nagarī chaviharū ra phōlḍaraharū lukā’una cāhānuhuncha, yasakō kunai pani anuprayōga prayōga nagarikana yō vidhi pani sajilō cha.

play store app for download Tapā’īṁ du’īvaṭā pharaka tarikāharū prayōga garī ēṇḍrō’iḍa phōna gyālērīmā chaviharū ra phōlḍara lukā’una saknuhuncha. Pahilō tarikā pahilō tarikā tapā’īkō ām̐khābāṭa sampūrṇa phōlḍara lukā’una hō. Yō garnakā lāgi, tapā’īṁ kunai phōlḍara sirjanā garnuhōlā ra yasalā’ī nāma bhandā pahilē yasalā’ī ḍaṭa garnuhōs.

Yasalē tapā’im̐lā’ī phōlḍarakō nāmamā rākhnu bha’ēkō kurāmā pharaka pardaina tara phōlḍara lukā’una nāma lukēkō cha yasalē pahilē ḍaṭa garna āvaśyaka cha. Phōlḍaralā’ī birsi’ēkō phōlḍarakō nāma bhandā pahilē ḍaṭa ējurōḍalā’ī bhannuhōs.

play store app for download Yō phōlḍaramā bha’ēkā phā’īlaharū gyālarī, miḍiyā plēyara, īmēla klā’inṭa, ra aphisa sampādakamā dr̥śyātmaka hunē chainan, tara phā’ila prabandhana praṇālī vā phōlḍaramā bha’ēkā phōlḍaraharū dēkhna sakincha. Arkō bāṭō an’ya tarikāmā, miḍiyā phā’ilaharū pahilē nai avasthita phōlḍara bhitra lukēkō huna sakcha.

Phōlḍaramā miḍiyā phā’ilaharū lukā’una, tapā’īm̐lē yō phōlḍaramā.Nomedia phā’ila sirjanā garnuparcha. Yō phā’īla vistāramā hunē chaina, yō kēvala ēka rikta phā’ila hō, jasakō nāma nāma rākhnu hō. Phōlḍaramā yō phā’ila sirjanā garnālē yasa phōlḍaramā tasbiraharū ra bhiḍiyōharū gyālērīmā dēkhnē chainan.

play store app for download Samjhanu bha’ēkō kurā yō hō ki tapā’īnlē phā’ila lukā’una yō vidhi svīka garnu aghi phā’ila phā’ila vyavasthāpakamā lukēkā phā’ilaharū hērna vikalpa cayana garnuhōs, vā phā’ilaharū pahum̐cayōgya hunēchainan.

Ēnḍrō’iḍakō phā’ila prabandhana praṇālīkō alāvā, prayōgakartāharū Google Play Store bāṭa rāmrō mūlyāṅkana phā’ila ēksaplōrara sthāpanā garēra lukēkā phā’īlaharū pani hērna sakchan.

Back to top button
Close